Nogal wat mensen met dementie blijken een tekort te hebben aan vitamine D. Wil dat zeggen dat we massaal supplementen moeten slikken? Zo eenvoudig is het niet.


Op Wereld Alzheimer Dag (21 september jl.) werd stilgestaan bij de uitdagingen die de ziekte vormen voor de publieke gezondheid. In Nederland lijden ruim 260.000 mensen aan een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is.

Bij wetenschappers bestaat al langer een vermoeden dat een tekort aan vitamine D een rol kan spelen bij het ontstaan van dementie. Een Britse onderzoeksgroep onderzocht de gegevens van 1.658 senioren. Bij het begin van het onderzoek vertoonde niemand enig teken van dementie en werd bij iedereen het vitamine D-gehalte bepaald. Aan het einde van de studie, een kleine 6 jaar later, vertoonden 171 senioren symptomen van dementie, onder wie 102 de ziekte van Alzheimer.
Er bleek een verband te bestaan met de hoeveelheid vitamine D. Bij de senioren met een beperkt tekort aan vitamine D telde men 53 procent meer gevallen van dementie en 69 procent meer van Alzheimer dan bij de senioren met een gezonde hoeveelheid vitamine D in het bloed. Het verband was nog sterker in de groep met een ernstig tekort. Daar telde men tot 125 en 122 procent meer gevallen.

Verrassend hoge cijfers, stelde de onderzoeksgroep. Toch benadrukten de wetenschappers dat dat niet definitief bewijst dat een tekort aan vitamine D effectief een oorzaak is van dementie. Dat kunnen alleen studies aantonen die bewijzen dat het wegnemen van een vitamine D-tekort inderdaad leidt tot een daling van het aantal gevallen van dementie. Maar het geeft zeker te denken.

Vitamine D halen we onder meer uit vette vis, eieren, versterkte melk en margarine of supplementen, maar zonlicht blijft de belangrijkste bron. Het ultraviolet B stimuleert in de huid de ombouw van cholesterol tot vitamine D en levert zo 80 tot 90 procent van onze reserves. We hebben relatief weinig zonlicht nodig voor de aanmaak van vitamine D, maar in de winter schijnt de zon hoe dan ook te zwak en verzeilen veel mensen in een tekort.